اعتیاد - سوگند
معرفی مواد مخدر - پیشگیری از اعتیاد - داستان زندگی معتادین - مدیر خانم رئیسی 
قالب وبلاگ

روان گردان ها (۴)

داروهای خواب آور

بنزودیازپین ها از جمله داروهائی هستند که برای درمان بیماری های اعصاب و روان تجویز می گردند، ولی در صورت مصرف نا به جا بسیار خطرناک و اعتیاد آورند. این داروها که به دو گروه عمده تقسیم می شوند اغلب برای درمان بی خوابی و افسردگی تجویز شده و مورد استفاده اند. گروه اول بنزودیازپین ها هستند که شامل دیازپام ها، اگزازپام، کلونازپام، لورازپام، قلورازپام، کلرودیازپوکساید و...  می باشند و گروه دوم که اربی تیورات ها نام دارند شامل فنوباربیتال و سکوباربیتال می باشند که در پزشکی به عنوان داروی ضد اضطراب، درمان بی خوابی، تشنج، شل کننده عضلات و رفع علائم ناشی از ترک اعتیاد تجویز می گردند. در هر حال افرادی که به این مواد وابسته هستنـد، (معتادین) معمولاً در یکی از سه گروه زیر قرار دارند. ١. بیماران مبتلا به افسردگی یا اختلالات روانی که دوز بالائی از این داروها را برای مدت طولانی مصرف می کنند. ۲. افرادی که به طور خودسر و برای درمان بی خوابی و کاهش اضطـراب از این داروها سود می جویند و ٣. افراد وابسته به انواع مواد مخدر که برای رفع عوارض ناشی از ترک اعتیاد زیر نظر پزشک یا به صورت اختیاری این داروها را مصرف می نمایند. داروهای یاد شده از طریق گیرنده ی گابا در بدن عمل می کند که این گیرنده ها باعث باز شدن کانال کلر گردیده و زمینه ورود کلر منفی به نرون را فراهم می آورند. درهنگام مسمومیت از این داروها علائمی نظیر گیجی، افت علائم حیاتی و ضعیف شدن رفلکس ها آشکار می شود که در این گونه از موارد وادار کردن بیمار به استفراغ و تخلیه معده ضروری است. مطالعات انجام شده بر روی بنزودیازپین ها نشان می دهد که این داروها پس از یک ماه مصرف ایجاد وابستگی می نماید و در هنگام قطع مصرف هم بسته به تعداد و دفعات استفاده علائم محرومیت ناشی از آن در بین ۲۴ تا ٧۲ ساعت به اوج خود می رسد. علائمی نظیر لرزش، بی خوابی، بی اشتهائی، تهوع، استفراغ، کاهش فشارخون، تب بالا و تشنج که درهنگام قطع ناگهانی و یک باره آن در اغلب موارد منجر به اغما و مرگ می شود. در هر حال چیزی که امروزه ثابت گردیده، آن است که نخوردن پیش بینی نشده این داروها امکان پذیر نیست و باید به صورت تدریجی و به شکل منظم کاهش یابد تا عوارض ناشی از ترک آن به حداقل ممکن برسد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

قرص ها و داروهای روان گردان

اعتیاد به قرص ها و داروهای روان گردان از زمانی آغاز شد که از این داروها به عنوان ماده ای برای ترک یا درمان اعتیاد به مواد مخدر استفاده گردید .در گذشته مواد مخدری که توسط معتادان استفاده می شد شامل تریاک، شیره تریاک و یا هرویین بود .اما با ورود قرص‌ها، داروهای شیمیایی و مواد روان گردان وابستگی جدیدی نیز پا به عرصه وجود گذاشت. البته اعتیاد به این مواد بسیار وخیم تر و مخرب تر از اعتیاد به هرویین و تریاک است، چرا که مصرف کنندگان به منظور ترک یا درمان اعتیاد، مصرف این داروها را خود سرانه و یا با تجویز افراد ناآگاه آغاز می کنند و پس از مدتی نه تنها بر اعتیاد خود غلبه نمی نمایند، بلکه به آن مواد نیز معتاد می گردند و اعتیاد به این قرص و داروها نیز به اعتیاد قبلی شان اضافه می شود. بعضی از مصرف کنندگان در روز بیش از ٣٠٠ عدد قرص مصرف می کنند!! که تخریب آن بسیار وحشتناک تر از اعتیاد می باشد. بررسی ها نشان می دهد که داروها ی روان گردان نه تنها کمکی به حل درمان اعتیاد نمی نمایند بلکه خود باعث حادتـر شدن مسئله نیز هستنـد. داروهایی که در حال حاضر بیش ترین سوء مصرف را ایجاد کرده اند شامل: ١. بنزودیازپین‌ها از قبیل دیازپام، لورازپام، اگزازپام، پرازپام، هالازپام، آلپرازولام، فلورازپام، تمازپام، کلونازپام و کلرودی ازپوکساید. ۲. باربی تورات‌ها نظیر پنتوباربیتال، آموباربیتال، سکوباربیتال و فنوباربیتال. ٣. ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای مانند ایمی‌ پرامین، آمی‌ تریپتیلین، نور تریپتیلین، پروتری پتیلین، تری میپرامین و دزی‌ پرامین هستند. البته در این زمینه داروهای دیگری نیز نظیر متروبامات و تایبامات از دسته پروپاندیول‌ها، آنتی‌ هیستامین ها مانند دیفن هیدرامین، هیدروکسی‌زین، دوکسی‌لامین و پیریلامین و نمونه هایی چون دیفنوکسیلات، ترامادول و کلونیدین هم هستند که برای ترک اعتیاد از مصرف زیادی برخوردارند. نکته قابل تأمل در این است که هر کدام از این داروها در علم پزشکی و در تجویز پزشک برای بیماری‌ها کارایی مفیدی دارند. ولی مصرف خودسرانه آن ها به منظور ترک اعتیاد تاثیر منفی روی معتادان بر جای می گذارد. به عنوان مثال حداکثر دوز مصرفی مجاز دیفنوکسیلات در روز ١۵ میلی گرم می باشد که البته اثرات وعوارض آن هم مشخص است ولی زمانی که شخصی به میزان ۲٠٠ یا ٣٠٠ یا حتی ۴٠٠ میلی گرم از این دارو را مصرف می نماید، اثرات آن کاملاً خطرناک تر می باشد. لذا با توجه به اثرات مخرب داروهای روان‌ گردان، کاهش مقدار این داروها می بایستی با احتیاط و دقت بیشتری نسبت به مواد مخدری هم چون تریاک وهروئین صورت گیرد، زیرا ممکن است در این اثنا شخص با ترک ناگهانی داروها دچارعوارض وخیمی از جمله اختلال شعور، فرو رفتن در توهم و در نهایت قتل و خودکشی گردد. در این رابطه اگر شخصی قرص و دارو را هم راه با مواد مخدری چون هرویین تریاک و یا شیره تریاک مصرف می نماید، اولویت اول در کاهش قرص و دارو است تا مواد مخدر.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

آشنایی با مواد مخدر و روان گردان 

بخش اول

سرانجام و عاقبت افرادی که به مصرف مواد مخدر مبادرت می ورزند می تواند درس عبرتی برای سایر افراد به ویژه جوانان باشد تا تحت تأثیر دوستان ناباب به خاطر شادی ها، خوشی ها و اثرات کاذب زود گذر هرگز به فکر مصرف آن ها نیفتند. در این جا برای آشنایی بیش تر شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوی شان مطالبی آورده شده که امید می رود با خواندن آن افقی روشن در فرا سوی دیدگاه همه افراد به جهت پیش گیری و رهایی قطعی از اعتیاد شکل گیرد. لازم به ذکر است، تمامی داروهای مخدر و روان گردان، مغز و نواحی مختلف بدن را تحت تأثیر خود قرار می دهند و تعادل شیمیایی بدن را بر هم می زنند. احساساتی که در پی این گونه مواد در بدن ایجاد می گردند به عواملی نظیر سن، زمان استعمال، خلوص مواد، میزان مصرف، چگونگی به کارگیری مواد (تزریق، خوراکی، دود کردن، استنشاق)، خلق و خو، سطح سلامتی و شرایط محیطی فرد بستگی دارد؛ مواد مخدر در جوانان به دلیل آن که مغزشان در حال رشد و تکامل می باشد، تأثیر سوء بیش تری دارد.

مواد روان گردان

مواد روان گردان به ۴ گروه تقسیم بندی می گردند.

١. STIMULANT (محرک ها) که از جمله اثرات آن ها شامل افزایش انرژی، هوشیاری ذهنی، فعالیت جسما نی، کاهش خستگی، سرکوب گرسنگی، افزایش ضربان قلب و فشار خون می شود مثل کوکائین و کافئین .

۲. DEPRESSAN (سرکوب گرها) که مصرف آن ها باعث کاهش انرژی، هـوشیاری ذهنی، ضربان قلب، فعالیت جسمانی و سرعت تنفس، کاهش سرعت عکس العمل، خواب آور و القاء حالت رؤیا می گردد مانند الکل، مرفین و هروئین.

٣. HALLUCINOGENS (توهم زاها) که تغییر و اختلال در خلق و خو، ادراک و حواس بینایی، شنوایی و احساسات ، القاء حالت رؤیا از نمونه تأثیرات منفی شان می باشند نظیر ماری جوآنا و ال اس دی.

۴. NARCOTICS (مخدرها) که از نمونه اثرات سوی شان، القاء بی حسی، کرختی، رخوت و خواب شدید می باشد.

انواع گیاهان روان گردان

١. OPIUM POPPY (خشخاش) که داروهای استخراجی از آن شامل هروئین، مورفین، کدئین، تریاک است. این گروه، مسکن و ضد درد می باشند.

۲. CANNABIS SATIVA (شاه دانه) که داروهای استخراجیTETRAHYDROCANNABINOL  آن که ماده ای مسکن، شل کننده عضلات، خواب آور و آنتی بیوتیک به شمار می رود شامل ماری جوآنا و حشیش می شـود. حشیش از صمغ گیاه و ماری جوآنا از ساقه و برگ آن به دست می آید.

٣. COCA که از آن کوکائین استخراج می شود و یک آلکالوئید بی حس کننده موضعی می باشد.

نکته: به تزریق وریدی موادمخدر MAINLINING و به تزریق زیر پوست و عضلات  SKIN POPPINGمی گویند.

حشیش، ماری جوآنا و هروئین ...

١. حشیش  (CANNABIS)

اسامی عامیانه حشیش عبارتند از GRASS ،HASH ،DOPE ،BLOW ،DRAW. این ماده به صورت تکه های جامد، از رزین گیاه شاه دانه گرفته می شود و قهوه ای یا مشکی است. طریقه ی مصرف آن به شیوه های گوناگون نظیر دود کردن با سیگار به ویژه سیگار برگ و همراه با چپق و یا قلیان، پختن آن و مصرفش با غذا، و دم کردن آن به همراه چای می باشد. ریلکس کنندگی، قوی تر گشتن حواس شنوایی و بینایی (به خصوص در مورد رنگ ها)، باز شدن اشتها، کند گشتن واکنش به محرک ها، طولانی تر و دیر گذشتن زمان و عجیب به نظر آمدن اجسام عادی از اثرات آنی مصرف آن می باشد. خطرات کوتاه مدت حشیش شامل احساس سردرگمی، اضطراب، هراس، بد گمانی، توانایی یادگیری کاهش می یابد، هماهنگی حرکات مختل و خطرات دراز مدتش مشمول پارانوئید، اسکیزوفرنی، جنون، روان پریشی، افسردگی و اضطراب، استعمال آن همراه با سیگار سبب آسیب جدی به ریه ها می گردد.

۲. ماری جوآنا  (MARIJUANA)

اسامی عامیانه آن عبارتند از: WEED ،GRASS ،POT ،CHRONIC ،JOINT ،BLUNT ،HERB ،GANGA ،HEMP ،BASH ،BHANG BLAST ،JIVE. این ماده شبیه جعفری خشک سبز، قهوه ای و یا خاکستری می باشد که از برگ و ساقه گیاه شاه دانه به دست می آید و اندکی توهم زا است. نحوه استعمال آن مانند حشیش می باشد. از نمونه اثرات آنی آن می توان به حس نشدن گذشت زمان، کاهش تمرکز و حافظه و یادگیری، افزایش فشار خون و ضربان قلب، خشکی دهان، قرمزی چشم ها، خواب آلودگی، اشتها آوری، خنده های مکرر و دارا بودن اثرات حشیش اشاره کرد. از خطرات آن هم می توان از پارانوئید، آسیب به ریه ها، سرفه و عفونت مجاری تنفس، برو نشیت یاد برد.

٣. هروئین  (HEROIN)

اسامی عامیانه هروئین شامل HORSE ،SMACK ،BIG H ،BLACH TAR ،CABALLO ،DRAGON ،GEAR SKAG ،BROWN ،JUNK می شود. این ماده شکل تغییر یافته مورفین است و از خشخاش به دست می آید. هروئین خالص، گرد سفید رنگی می باشد که طعم بسیار بدی دارد و معمولاً با مواد دیگری مانند نشاسته، پودر شکر، پودر تالک، پودر شیر، آرد و گچ و ترکیب می گردد. این مخدر می تواند قهوه ای رنگ و یا مانند قیر تیره باشد. هروئین به طرقی مختلف مانند دود کردن، تزریق وریدی، استنشاق (زمانی که گرم می گردد می سوزد و ایجاد دود می کند به استنشاق دود آن CHASING THE DRAGON می گویند) مصرف می گردد. اثرات آنی ماده مذکور عبارت است از خوشی زیاد، کاهش درد، تهوع، خارش شدید، چرت زدن، کند شدن تنفس، خواب آلودگی، نشئگی، ریلکس شدن، مسکن درد بسیار قوی، احساس سنگینی و حسی مانند کشیده شدن یک پتوی گرم به دور بدن. از خطرات آن هم می توان به مواردی چون اعتیاد آوری بسیار، هپاتیت، ایدز، متوقف گشتن تنفس در اثر استعمال بیش از حد و مرگ اشاره نمود. هروئین چون با موادی نظیر گچ، آرد، تالک و غیره ترکیب می گردد، استعمال تزریقی آن سبب ایجاد حساسیت در بدن و خارش شدید می شود. صدمه به قلب و عروق خونی، عفونت، هموروئید و سوء تغذیه، آسیب به کبد و کلیه از دیگر موارد خطر آن به شمار می آید.

کوکائین، ال اس دی، اکستاسی ...

١. کوکائین  (COCAIN)

NOSE CANDY ،BASE ،FLAKE ،TOOT ،WHITE ،BLOW ،SNOW ROCK ،CHARLIE ،COKE ،STARDUST از اسامی عامیانه کوکائین می باشند. این ماده مخدر، گرد سفید رنگی است که از برگ های خشک شده گیاه کوکا تهیه می شود. با پختن کوکائین همراه با جوش شیرین ماده مخدر دیگری به نام CRACK حاصل می گردد. کرک بسیار بسیار اعتیاد آور بوده و به شکل حبه های سفید و یا قهوه ای رنگی می باشد. معمولاً با نشا سته، شکر، ویتامین سی، پودر شیر و پودر تالک ترکیب می گردد. نحوه استعمال کوکائین از راه استنشاق از طریق بینی، تزریق وریدی، دود کردن کرک توسط پیپ، جویدن برگ ها، به کار بردن در غشاء مخاطی دهان، مهبل و مقعد به انجام می رسد. این ماده مخدر یک محرک می باشد و اثراتش بسیار زود در حدود ٣٠ دقیقه بعد از میان می رود کـه سبب می گردد فرد احساس افسردگی و نا آرامی کند. کوکائین، حتی با یک بار مصرف نیز اعتیادآور است. افـزایش اعتماد به نفس، احساس نیرومندی و هـوشیاری، تپش قلب، انرژی زایی، حراف و یا کم حرف شدن فرد، سریع و چابک و شنگول شدن، از میان رفتن تمرکز، هماهنگی حرکات و میل جنسی، تنفـس کم عمق و نامنظم، رفتار خشونت آمیز، رعشه، ایجاد گشتن سریع اثر آن یعنی ١٠ ثانیه پس از استعمال، افزایش انرژی، تقویت نیروی جنسی، ترشح دپامین در مغز از اثرات آنی این ماده به شمار می روند. استنشاق کوکائین از راه بینی سبب آسیب به پره میانی بینی و ایجاد حفره در آن می شود. استفاده از این ماده آن قدر خطرناک است که اولین مصرف آن هم می تواند سبب سکته قلبی در فرد گردد. مشکلات تنفسی، آسیب به ریه، تشنج و مرگ ناگهانی و در دراز مدت نیز پارانوئید، توهم، خشونت و کاهش وزن و آسیب جدی به مغز و قلب از دیگر خطرات آن می باشد.

به امید روزی که همه جوانان در سایه تلاش و کوشـش و در پناه سلامتی و به دور از هر گونه مواد مخدر و روان گردان به آباد کردن وطن خویش بپردازند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

آشنایی با مواد مخدر و روان گردان 

بخش دوم

سرانجام و عاقبت افرادی که به مصرف مواد مخدر مبادرت می ورزند باید درس عبرتی برای سایرین به خصوص جوانان باشد تا تحت تأثیر دوستان ناباب و به خاطر شادی ها، خوشی ها و اثرات کاذب زود گذر هرگز به فکر استفاده از مخدرها نیفتند. در این جا شما را با انواع دیگری از مواد مخدر، روان گردان ها و اثرات سوء شان آشنا می کنیم و امید می رود تا افقی روشن برای پیش گیری و رهایی قطعی در فرا سوی دیدگاه همه افراد شکل گیرد. قابل ذکر است که تمامی داروهای مخدر و روان گردان، مغز و نواحی مختلف بدن را تحت تأثیر خود قرار می دهند و تعادل شیمیایی بدن را بر هم می زنند. احساساتی که به دنبال استعمال این گونه مواد در بدن ایجاد می گردند به عواملی نظیر سن (تأثیر مواد مخدر در جوانان به دلیل آن که مغزشان در حال رشد و تکامل است، بیش تر می باشد)، زمان استعمال، میزان مصرف، خلوص مواد، چگونگی مصرف (تزریق، خوراکی، دود کردن، استنشاق)، خلق و خو، سطح سلامتی و شرایط محیطی فرد بستگی دارد.

کوکائین، ال اس دی، اکستاسی ...

١. ال اس دی  (LSD)

ال.اس.دی مخفف عبارت LYSERGIC-ACID-DIETHYLAMIDE می باشد. TABS ،ACID ،BLOTTER از اسامی عام این ماده به شمار می روند. مخدر مذکور در کاغذهای مربعی شکل کوچک با طرح و نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت قرص های ریزی به نام MICRODOTS ،DOTS و به صـورت مایع، کپسول و ژلاتین نیز موجود می باشد. ال.اس.دی خالص، گرد بی بو و سفید رنگی است که از یک نوع قارچ استخراج می گردد و به شیوه های استنشاق، دود کردن، تزریق و خوراکی قابل استعمال است. از اثرات آنی آن می توان به توهم زایی قوی، حالت پرواز (TRIP) که ظـرف مدت یک ساعت پس از مصرف ظاهر گشته و ۸ الی ١۲ ساعت هم اثر آن باقی می ماند و فرد قادر به خاتمه دادن به این حالت نمی باشد، نیز روشن تر شدن رنگ ها، جدیدتر گشتن اصوات، کندی و تندی حرکات و زمان، ادغام حواس در یک دیگر (رنگ ها شنیده و صداها دیده می شوند)، کاهش اشتها، گر گرفتگی، پارانوئید، لرز، تپش قلب، سر در گمی و تنفس سریع اشاره کرد. ایجاد یک حالت پرواز و یا نشئه گی خوش آیند، وضعیتی که تریپ مجدداً بدون استعمال ال.اس.دی برای فرد بارها و بارها تکرار می شود (FLASH-BACK)، افسردگی، روان پریشی، جنون، تشنج، مرگ و خودکشی از عواقب و خطرات مصرف آن به شمار می رود.

۲. اکستاسی  (ECSTASY)

ECCY،XTC ،X ADAM ،E-DIAMONDS ،MITSUBISHI ،LOVERS SPEED ،CLARITY از اسامی عامیانه اکستاسی به شمار می روند. این ماده مخدر از METHYLENE - DIOXYMETHYL - AMPHET AMINE (MDM) تهیه می گردد و به صورت قرص و به اندازه ها و اشکال گوناگون، گرد، کپسول، مایع دیده می شوند. اکستاسی از نوعی آمفی تأمین توهم زا می باشد و معمولاً با نشاسته، پودر تالک و رنگ، کافئین، آمفی تامین و افدرین ترکیب می گردد. نحوه استعمال این ماده محرک و توهم زا به شیوه های خوراکی، دود کردن و استنشاق، تزریق است. اثر آن ۲٠ دقیقه پس از مصرف ظاهر می گردد و باعث ایجاد توهم، افزایش انرژی و حس خوشی، اصوات، رنگ ها و احساسات شدیدتر می گردد و اثر آن تا ۶ ساعت در بدن باقی می ماند که به این حالت به وجود آمدهROLLING  می گویند. اثرات اکستاسی شبیه به آمفی تامین می باشد از جمله افزایش ضربان قلب، افزایش اعتماد به نفس، احساس تهوع، اضطراب، حس صمیمیت با دیگران، ساییدن دندان ها بـه یک دیگر، کاهش اشتها، تعـریق، احساس شدید لذت، گرمی و شادی، تحریک به رقص، ترشح دپامین و سروتونین در مغز. از خطرات ناشی از استعمال آن می توان به توهم گویی، استفراغ، تشنج و افزایش شدید گرمای بدن (گرمازدگی) حاصل از فعالیت شدید مانند رقص اشاره کرد که بسیار خطرناک می باشد. نیز نوشیدن آب فراوان توسط فرد برای رفع تشنگی که این خود سبب رقیق شدن بیش از حد خون و از میان رفتن تعادل سدیم خون و سرانجام تورم اعضاء بدن هم چون مغز و در نهایت مرگ شخص می شود. علاوه بر آن، فرد پس از یکی دو روز از مصرف مواد احساس افسردگی و خستگی می کند و در دراز مدت هم سبب آسیب به کبد، کلیه و مغز می گردد.

سایر مواد ...

١. کتامین  (KETAMIN)

K-SPECIAL،K-VITAMINE ،K-KET از اسامی عامیانه کتامین به شمار می روند. این ماده به اشکال ظاهری گرد سفید رنگ و به صورت قرص و یا مایع دیده می شود و به شیوه های خوراکی، استنشاق و تزریق قابل استعمال می باشد. بی حس کنندگی قوی، القاء تجربه خارج از بدن، کرختی و توهم زایی از اثرات آنی این ماده به شمار می می رود. مصرف کتامین در کوتاه مدت باعث بروز مشکلات بینایی، عدم تعادل و هماهنگی، توهمات وحشتناک و در دراز مدت سبب احساس گم گشتگی و جدایی از واقعیت می گردد.

۲. متادون  (METHADONE)

از اسامی عامیانه متادون می توان از  METH-LINCTUSیاد برد. این ماده به صورت های مایع سبز، آبی و یا کهربایی رنگ و قرص های سفید رنگ دیده می شود و به شیوه ی خوراکی مورد استعمال قرار می گیرد. اثرات متادون شبیه هروئین است اما خفیف تر؛ اما کما و مرگ از خطرات آن به حساب می آید.

٣. آمفی تامین  (AMPHETAMINES)

اسامی عامیانه آن شیشه، GLASS ،CHALK-SPEED ،WHIZZ ،METH ،CRANK ،UPPERS ،FAST می باشد که به شکل گردی سفید رنگ و یا خاکستری، کپسول، قرص قابل رؤیت می باشد. برای آن که آفتی تامین قابل دود کردن گردد آن را کریستالیزه می کنند که در این صورت به آن ICE می گویند. ماده ی مذکور یک محرک است و به شیوه های استنشاق، دود کردن، تزریق و یا حل درون مایعات، خوراکی مصرف می شود. اثر آن ٣ الی ۴ ساعت بعد از استعمال ظاهر می گردد و نتایجی چون هیجان زدگی، اعتماد به نفس بالا، افزایش هوشیاری، پر انرژی، کاهش اشتها و بی خوابی را به همراه دارد. مصرف آمفی تامین در کوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگی و خستگی پس از استعمال، افزایش ضربان قلب و تنفس، اختلال در دید، خشکی دهان، سرگیجه، خشونت، مرگ ناگهانی، سکته قلبی و در دراز مدت سبب توهم، وحشت زدگی، کاهش وزن، آسیب به مغز و حافظه، تشنج و مرگ می گردد.

۴. قارچ ها  (MAGIC MUSHROOMS)

SHROOMS-MUSHIES از اسامی عامیانه قارچ ها به شمار می روند. این گروه یا به صورت پخته به همراه غذا و یا دم کرده با چایی مورد استفاده قرار می گیرند. اثرات آن خفیف تر از ال.اس.دی است و تا ۴ ساعت هم در بدن باقی می ماند. درد شکم، اسهال، تهوع و مرگ در پی مصرف قارچ های سمی از خطرات مصرف این دسته از مواد می باشند.

۵. جی اچ بی  (GHB)

GHB مخفف GAMMA HYDROXYBUTYRATE است. از اسامی عامیانه آن می توان از GBH ،GABBA ،G ،LIQUID ECSTACY یاد کرد. جی اچ بی به شکل مایعی بی رنگ و بی بو داخل بطری های کوچک و به صورت کپسول دیده می شود که به شیوه ی خوراکی هم استعمال می گردد. مقدار کم آن اثراتی شبیه به الکل دارد و مصرف زیاد آن مانند اکستاسی عمل می کند. تهوع، خواب آلودگی، احساس گم گشتگی، تشنج و مشکلات تنفسی از خطرات مصرف آن می باشد.

۶. حلال ها  (INHALANTS)

BULLET ،BOLT ،RUSH ،SNAPPERS ،POPPERS ،WHPPETS AEROSOLS ،SNIFF ،NTTRITES از نام های حلال ها می باشند. این مواد که در اثر استنشاق، باعث ایجاد حالت سرخوشی و نشئه گی در فرد می گردند در اشکال مختلفی از جمله چسب ها، تینر رنگ، گازوئیل، جوهر مرکب، اسپری مو، اسپری رنگ، اسپری شوینده، گاز فندک، استون، شیشه شور، واکس کفش و غلط گیرها دیده می شوند. نحوه استعمال آن از طریق استنشاق مستقیم و ریختن این گونه مواد درون کیسه های پلاستیکی و استنشاق آن از این طریق (BAGGING)، می باشد. از اثرات آنی آن هم می توان به خواب آوری، مسکن، ضد درد، مستی، گیجی، سردرگمی اشاره نمود. مصرف این گونه مواد در کوتاه مدت سبب تهوع، سرفه شدید، لکه اطراف دهان، خفگی و در دراز مدت سبب سر درد، خون ریزی بینی، کاهش حس بویایی، کاهش اکسیژن به مغز و آسیب به مغز، آسیب به کلیه ها، کبد و سیستم عصبی و شش ها می گردد.

٧. استروئیدها  (STEROIDS)

از نام های دیگر استروئیدها می توان به ROIDS ،SAUCE ،SLOP ،JUICE ،PUMPERS ،GYM CANDY ،ANABOLICS اشاره نمود. این مواد، مشتقات هورمون مردانه تستوسترون می باشند که رشد عضلات اسکلتی و استقامت را افزایش می دهند به نحوی که ورزش کاران برای بهبود عملکرد و ظاهر فیزیکی خود از این گونه استفاده می کنند. استروئیدها به شیوه های خوراکی و تزریق استعمال می شوند. افزایش فشار خون، کلسترول بالا، بیماری کلیه و کبد، صدمه به قلب، دیابت، یرقان، افسردگی، رفتارهای خشونت آمیز از خطرات مصرف این گروه مواد می باشند. از اثرات آن در مردان می توان به رشد سینه، تحلیل بیضه، کاهش اسپرم، ناباروری، آکنه، سکته و در زنان به رشد مو در صورت، بم شدن صدا، اختلال در قاعدگی، کاهش سایز سینه اشاره کرد.

٨. سرکوب گرها و مسکن ها (TRANQUILIZERS = DEPRRESSANT)

اسامی عامیانه آن ها شاملDOWNERS ،GOOFBALSS ،BARBS ،BLUE DEVILS ،JELLIES  TRANY،BENZOZ ،LUDES  می باشد. این گروه از داروها مسکن بوده و سبب شل شدن عضلات و آرامش اعصاب می شوند و به صورت قرص و کپسول قابل رؤیت اند مانند والیوم و مرفین. مواد مذکور به صورت های خوراکی و تزریقی استعمال و باعث ایجاد حالت تسکین، اضطراب و تنش و خواب آوری می شوند. سرکوب گرها و مسکن ها باعث کاهش انرژی، کاهش حافظه، افسردگی، بی خوابی و حملات هراسی و اعتیاد آوری می گردند.

٩. پی سی پی  (PCP)

از اسامی عامیانه آن می توان به ANGEL DUST ،HOG CRYSTAL ،ZOOT ،PHENCYCLIDINE اشاره نمود. پی سی پی یک بی حس کننده می باشد و به صورت گرد سفید رنگ کریستالی، کپسول و قرص نیز وجود دارد. به شیوه های استنشاق، دود کردن و تزریق مصرف می شوند و اثراتی از جمله خوشی، ریلکس شدن، بی وزنی، عدم تمرکز، اضطراب، افسردگی را به همراه دارد.

١٠. اکسی کنتین  (OXYCONTIN)

OC ،OXY ،OXYCOTTON از نام های دیگر اکسی کنتین می باشد. این مخدر، مسکن درد می باشد و ماده ی فعال آن اکسیکدون (OXYCODONE) است. اکسی کنتین به صورت مایع و قرص دیده می شود و به روش های تزریق، استنشاق، جویدن، پخته همره غذا به کار می رود. اثرات آن شامل کند شدن تنفس، تهوع، استفراغ، یبوست، سردرد، گیجی، تعریق و ضعف است و خطراتی مانند مسکن ها را به همراه می آورد.

١١. تریاک  (OPIUM)

تریاک خصوصیاتی شبیه به هروئین دارد.

به امید روزی که همه جوانان در سایه تلاش و کوشش و در پناه سلامتی و به دور از هر گونه مواد مخدر و روان گردان به آباد کردن وطن خویش بپردازند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ
مـن نـرگــس رئـیـسی دانــش جـوی رشـتـه مدیریت بازرگانی هستم ایدئولوژی بنده کمک بـه جـوانانـی اســت کـه بـه دلایل مختلـف به بلای خانمان سوز اعتیاد مبتلا شده و زندگی خود و خانواده هایشان را تلـخ کـرده اند امـید اسـت کـه در ایـن راه یــاری گــر و دعــاگــوی من باشید
لینک های ویژه
لینک دوستان
لینک های مفید
لینک های تبادلی
آمار بازدیدها
تعداد بازدید ها: 19251
..........
پیامک تصادفی
.
سخن بزرگان
.
جستجوی گوگل
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت

  • ستاره های نوجوان
  • بامبی
  • قالب وبلاگ


  • کد نمایش افراد آنلاین
  • Green LeaveⅢ

    کد ریزش برگ